Infolinka: 18 999

VIRTUÁLNA POKLADŇA

 

Zmeny v zákone o elektronických registračných pokladniciach účinné od 1.1.2015

 

Novela zákona o elektronických registračných pokladniciach ERP prináša dve zásadné zmeny. Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice VRP a rozšírenie zoznamu služieb, pri ktorých je povinnosť evidovať tržby pomocou ERP alebo VRP. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2015.

 

Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015?

 

Registračná pokladňa môže byť:

  • elektronická registračná pokladňa (ERP),
  • virtuálna registračná pokladňa (VRP).

 

Elektronická registračná pokladňa je buď:

  1. zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Virtuálna registračná pokladňa.

 

Jedná sa  o virtuálne prostredie zriadené Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je dostupné online na jeho webovom rozhraní. Táto virtuálna aplikácia funguje prostredníctvom elekronického zariadenia (počítač, notebook, tablet, atd.), ktoré majú prístup na internet a umožňujú prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov.
 

Príklad:
Zubná ambulancia poskytuje pacientovi zubné ošetrenie. S účinnosťou od 1.4.2015 je povinná evidovať tržby pomocou VRP alebo ERP. Pracovník ambulancie (lekár alebo sestra) sa prostredníctvom elektronického  zariadenia pripojí na stránku FRSR. Cez príslušnú ikonu sa dostane do prostredia VRP, kde vystaví pokladničný doklad. Doklad následne vytlačí na bežnej tlačiarni, ktorú má v ambulancii, a odovzdá pacientovi.

 

Akýkoľvek záznam bude teda automaticky evidovaný Finančným riaditeľstvom SR.

 

Pre používanie VRP je nutné požiadať o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Registrovať sa je možné na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo elektronicky - tlačivo na podanie žiadosti bude zverejnené na stránke FRSR.

Odkaz: Finančná správa Slovenskej republiky

 

Virtuálna registračná pokladňa má svoje obmedzenia:

 

1 predajné miesto = 1 virtuálna pokladňa

Podnikateľ môže mať viacero virtuálnych registračných pokladní, ale na jedno predajné miesto bude pridelená len jedna virtuálna registračná pokladnica.

 

Príklad:
Spoločnosť poskytujúca veterinárne služby prevádzkuje 3 ambulancie v jednej budove. Spoločnosti bude na základe registrácie vytvorený iba jeden prístup do VRP. Pacienti budú platiť poplatky za ošetrenie buď centrálne na recepcii pomocou VRP alebo ERP, alebo si každá ambulancia zakúpi samostatnú ERP.

 

limit 1000 bločkov

VRP sa môže používať len dovtedy, kým sa neprekročí limit vydaných bločkov. Limit je stanovený na 1000 bločkov.
Po prekročení 1000 bločkov vám Finančné riaditeľstvo nútene ukončí používanie virtuálnej pokladne. Stane sa tak v posledný deň po mesiaci, v ktorom ste prekročili limit.

 

Príklad:
Spoločnosť poskytujúca služby zubnej praxe má dve prevádzky v danom meste. V jednej prevádzke vydá v mesiaci apríl 500 dokladov a v druhej 580 dokladov. V uvedenom prípade FRSR ukončí dňa 30.5. používanie VRP u tejto spoločnosti a dňom 1.6. musí spoločnosť začať používať ERP. Mesačné prechodné obdobie slúži spoločnosti na nákup ERP, ich registráciu na daňovom úrade a uvedenie ERP do prevádzky.

Porovnanie nákladov pri použití ERP a VRP

Pre zobrazenie kompletnej kalkulácie kliknite na náhľad.